Учебни планове

2022/2023 учебна година

Начален етап

I а клас         

II a клас       II б клас

III a клас     III б клас 

IV a клас    IV б клас


Прогимназиален етап

V а клас       V б клас     V в клас      V г клас    

VI а клас      VI б клас    VI в клас    VI г клас    VI д клас

VII а клас    VII б клас   VII в клас    VII г клас    VII д клас


Първи гимназиален етап

VIII а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

VIII б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

VIII в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

IX а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език 

IX б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

IX в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

X а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

X б клас, профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

X в клас, за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език


Гимназиален етап

XI а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език

XI б клас, Профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

XI в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език 

XII а клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на чужд език 

XII б клас, Профил „Предприемачески“ с разширено изучаване на чужд език

XII в клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език