Екип

Висококвалифицираните преподаватели на СУ „ВасилЛевски“:

  • имат високи изисквания към качеството на обучение;
  • работят с ученици и родители в дух на сътрудничество;
  • спазват установените ред, традиции и добра организация в учебния процес.