История

Историческа справка
„Учебно дело в миналото на град Елин Пелин.“

Град Елин Пелин се намира на 24 км. източно от столицата на страната София. До 1950 година е било село Новоселци, а в периода до 1960г. е с. Елин Пелин. От 02.02.1960 година селището е обявено за град. Върху основата на документални източници можем да твърдим, че село Новосел, Нов асел, Новоселци съществува от преди 550 години. След освобождението Новоселци е обявен за околийски център с 52 села. Селската църква „Св. Николай Чудотворец е достроена в годините 1846-1852. Читалището с название „Саморазвитие“ е създадено от месната интелигенция през 1896г. Град Елин Пелин е естествен център за шопското население в източната част на равното софийско поле. Народните традиции, съхранени през вековете, намирак своя ежегодна изява чрез танците и надпяванията на читалищните самодейци на Шопския празник в града от 1970 година.
Знанието и християнската вяра, силният дух и здраните български корени спомаган на шопа да устои пред посегателствата на поробителя през пет веколното турско иго. За килийното училище в близкия Елешнишки манастир се знае, че е същес