ДЗИ

Държавни зрелостни изпити 2022 година

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, съгласно Заповед № РД09-1807/31.08.2021г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до ДЗИ

ИНСТРУКТАЖ на зрелостника

ИНСТРУКТАЖ на квестора

ИНСТРУКТАЖ на учителя консултант на ДЗИ по чужд език

ДЗИ 2022 – продължителност на частите по учебните предмети

 

Компетентностен подход
Учебно-изпитни програми

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)