ДЗИ

Държавни зрелостни изпити 2023 година

Сесия май – юни Дати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 19 май 2023 г., начало 8.30 часа (на същата дата се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ)
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 23 май 2023 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 -31 май 2023 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ, с изключение на изпита по български език и литература като ООП)
Сесия август – септември Дати за провеждане
Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 24 август 2023 г., начало 8.30 часа (на същата дата се провежда и задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по БЕЛ като ООП по реда на ДЗИ)
Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 25 август 2023 г., начало 8.30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 29 август – 1 септември 2023 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ, с изключение на изпита по български език и литература като ООП)

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2022/2023 година

https://www.mon.bg/upload/32929/zap4063_grafik-DZI_01092022.pdf

Заповед №РД09-4060/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

https://www.mon.bg/upload/32932/zap4060_DI-prof_01092022.pdf

НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

https://www.mon.bg/upload/31300/izmNaredba11-ocenjavane_17062022.pdf

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)

Държавни образователни изисквания

Компетентностен подход
Учебно-изпитни програми

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)