Седмично разписание II срок 2021/2022 учебна година

Дневен режим
Начален етап

Седмично разписание 1- 4 клас

Прогимназиален етап

5a клас      5б клас    5в клас      5г клас     

6a клас      6б клас    6в клас      6г клас      6д клас 

7а клас      7б клас     7в клас     7г клас      7д клас  

Първи гимназиален етап

8а клас      8б клас      8в клас

9а клас      9б клас      9в клас

10а клас    10б клас    10в клас

Гимназиален етап

11а клас      11б клас  11в клас

12а клас    12б клас    12в клас