Седмично разписание II срок 2023/2024 учебна година

Дневен режим за 2023-2024 учебна година
Начален етап

Седмично разписание 1- 4 клас II срок

Прогимназиален етап

5a клас      5б клас    5в клас      5г клас     

6a клас      6б клас    6в клас      6г клас     

7а клас      7б клас    7в клас      7г клас      7д клас 

Първи гимназиален етап

8а клас      8б клас      8в клас      8г клас

9а клас      9б клас     9в клас

10а клас    10б клас    10в клас

Втори гимназиален етап

11а клас      11б клас      11в клас

12а клас      12б клас     12в клас