Иновативно училище

ИНОВАТИВЕН УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за II а клас

ИНОВАТИВЕН УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за II б клас

Препис-извлечение от Протокол №9 /26.01.2021г на Педагогическия съвет: тук

Протокол № 4 от заседание на Обществен съвет: тук