Обучение в електронна среда – За ученика

Безопасност в мрежата

САЙТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА МОН

Електронно четими учебници

Електронни учебници – издателство Просвета

Свободен достъп до електронни ресурси – издателство Клет

Електронни учебници – издателство Изкуства

Електронни учебници – Издателство Бит и Техника

Електронни учебници – Издателство Педагог 6

Азбуката с животни – клипове за най-малките

Геометрични форми – образователни клипове

Проверка на изчислителните умения на учениците за събиране и изваждане до 100

Видео уроци – Academico

Уча се – уроци и тестове

Таблица за умножение – изрази със скоби

Виртуален кабинет по музика

Dechica.com – материали, игри, забавления

Синтактичен разбор 

Таблицата за умножение

Learningapss.org – интерактивни задачи и упражнения

Математика – пак ли?

Игри с обикновени дроби

Списък с 40 безплатни образователни сайта

Свободни електронни ресурси за обучението в начален етап на образование