Обучение в електронна среда – Shkolo

Линкът https://app.shkolo.bg/ Ви осъществява вход и осигурява достъп до цялостната информация, достъпна за Вас като регистриран потребител, съобразно ролята Ви: учител, ученик, родител. Ще се информирате за актуалното състояние на ученика- оценки, отсъствия, наказания и награди. Можете да подадете сигнал, да осъществите контакт с ръководството, учителите и класния ръководител. Тези опции се осъществяват чрез лентата с иконите на страницата.

Линкът https://www.shkolo.bg/blog/help/ Ви дава достъп до Общи ръководства, чрез които да управлявате информацията в платформата според възможностите на ролята Ви като регистриран потребител.