Олимпиади и национални състезания

Учебна 2023/2024 година

График общински кръг олимпиади 2023-2024 учебна година

Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година (публ. 12.09.2023 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-2044/28.08.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 29.08.2023 г.)