Правилник за дейността на училището

Правилник за дейността на СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Елин Пелин за учебната 2023/2024 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 

ПРАВИЛА за събиране, съхраняване и ползване на информацията за дейността на училището в уеб базираната Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР, ДОСТАВКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, 2022 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР.ЕЛИН ПЕЛИН