Прием 1-ви клас

обява-ПРИЕМ 1 клас17

Научете А Б В с нас!

СОУ “Васил Левски” гр. Елин Пелин

приема ученици в първи клас – две паралелка за учебната

2016 – 2017 година.

В  нашето училището има назначени: логопед, психолог и лекар

Предлагаме и целодневна форма на обучение.

Предлагаме богата безплатна извънкласна дейност:

– чужд език: английски и руски
– информационни технологии
– футбол и акробатика
– изобразително изкуство и музика
– художествено слово

 

ОБЯВЯВАМЕ СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

от 04.04.2016г. до 08.04.2016г.

 Заповядайте да разгледате материално-техническата ни база, да посетите часовете ни,
да усетите атмосферата на нашето училище.

Заявления за записване може да подавате от 07.03.2016г. до 30.05.2016г., в сградата на Филиала

Информирайте се на: 0725/60239; 60236  GSM: 0879/596961

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
В СОУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин

 

  1. Заявление до Директора на училището (по образец);

  2. Оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас / група;

  3. Декларация от родител в случаите, когато детето не е посещавало подготвителен клас / група

  4. Удостоверяване на адресна регистрация с лична карта.

Заявлението можете да изтеглите от ТУК