Прием 1. клас

Прием за учебната 2023/2024 година

Заповед за план прием в Първи клас

Критерии за план-прием в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2023-2024 година

График на дейностите, свързани с прием на ученици в I клас 2023 – 2024 година

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите  копие от Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Документи за записване в I клас

1.  Заявление – декларация за постъпване в първи клас  

2. Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група

3. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството

4. Декларация за достоверност на личните данни