Прием 5. клас

Прием за учебната 2023/2024 година

Заповед за план прием в Пети клас

 

Уважаеми родители, моля, при подаване на документите за прием да носите Акт за раждане на детето за сверяване на личните данни.

Необходими документи за записване

1. Заявление за записване в V клас

2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал

3. Заявление за ЦОУД

4. Декларация за достоверност на личните данни

5. Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството