Целодневна форма на обучение

IMG_5403

За учебната 2012/2013 година по проект BG051PO001 – 3.1.06 “Подобряване качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” в СОУ „Васил Левски“ са открити две полуинтернатни групи – 5 – 7 клас и 5 – 6 клас.

Организирането на учениците в целодневно обучение дава възможност за повишаване на качеството на образованието им и за придобиване на нови знания, които ще помогнат за по – успешното продължаване на тяхното обучение.  Децата могат да развиват своите творчески способности и да общуват с повече ученици на тяхната възраст.

Заниманията в групите са разделени на три дейности и са под формата на учебни часове. Първата от трите дейности е организиран отдих и спорт. Тя започва след приключването на учебните часове и продължава 2 часа. За учениците това е време за почивка и обяд. Втората част е самоподготовката. За нея също са отделени два часа – от 14:00 до 14:45 часа с 15 -минутна почивка и от 15:00 до 15:45. Тук се акцентира на математиката, БЕЛ и английски език, но ако учениците имат нужда от помощ по друг предмет, те я получават. Имат на разположение квалифицирани преподаватели по всички учебни предмети. С всяко едно дете се работи индивидуално, така че да му бъде изяснено всичко, което е останало неразбрано през учебните часове. Последната трета дейност са заниманията по интереси. Те започват в 16:00 и продължават до 18:00. През тези два часа на учениците е осигурен достъп до компютърните зали. Имат възможност да спортуват – да ползват физкултурния салон и спортната зала, също така могат да се занимават и с изобразително изкуство, за което са им осигурени необходимите материали. За децата има и много различни развиващи и образователни игри, с които могат да се забавляват и да получават нови знания. След като заниманията приключат, за пътуващите ученици е осигурен транспорт.