Целодневна форма на обучение

Организирането на учениците в целодневно обучение дава възможност за повишаване на качеството на образованието им и за придобиване на нови знания, които ще помогнат за по – успешното продължаване на тяхното обучение.  Децата могат да развиват своите творчески способности, да усъвършенстват социалните си умения, да разгърнат личностния си потенциал.

За учебната 2023-2024г. учениците са разпределени в шест групи, колкото са паралелките в начален етап на СУ“ Васил Левски“.

Заниманията в групите са разделени на три дейности и са под формата на 6 учебни часа. Първата от трите дейности е организиран отдих и физическа активност. Тя започва след приключването на учебните часове и продължава 2 часа. За учениците това е време за почивка и обяд, за който е осигурено уютно помещение и кетърингово хранене. Втората част е самоподготовката. За нея също са предвидени два часа – от 14:00 до 14:40 часа с 10 -минутна почивка и от 14.50 до 15:30. В спокойна обстановка под ръководството на квалифицирани преподаватели, учениците пишат домашните си работи и подготвят уроците си, като се акцентира на математиката, БЕЛ и английски език, но ако учениците имат нужда от помощ по друг предмет, те я получават. Учителят е с индивидуален подход към всяко дете, така че да му бъде изяснено всичко, което е останало неразбрано през учебните часове. Последната трета дейност са заниманията по интереси. Те започват в 15:40 и продължават до 17:10. През тези два часа на учениците е осигурен достъп до компютърните зали. Имат възможност да спортуват – да ползват физкултурния салон и спортната зала, също така могат да се занимават и с изобразително изкуство и творческа дейност,за което са им осигурени разнообразни материали. За децата има и много различни развиващи и образователни игри, с които могат да се забавляват и да получават нови знания. След като заниманията приключат, за пътуващите ученици е осигурен транспорт.