Спортен календар

СОУ „Васил Левски” гр. Елин Пелин
Учебна 2015 / 2016 година

Този спортен календар има за цел да популяризира спортните дисциплини – футбол, волейбол, хандбал, баскетбол, шахмат и лека атлетика, изучавани в учебния план и да допринесе за здравето на учениците и доброто представяне на нашите отбори на общинско, областно и национално равнище.

1. Сформиране на отбори по различните спортни дисциплини по класове
Срок : Месец септември 2015
Отговорници : преподавателите по физическо възпитание

2. Училищен крос „Златна есен”
Срок : Месец ноември 2015
Отговорници : преподавателите по физическо възпитание

3. Първенство по различните спортни дисциплини между класовете за сформиране на училищните отбори.
Срок : От октомври до февруари 2015 – 2016
Отговорници : преподавателите по физическо възпитание

4. Коледен турнир по футбол – V – VIII клас. Коледен турнир по волейбол IX – XII клас.
Срок : месец декември 2015
Отговорници : преподавателите по физическо възпитание

5. Общински съзтезания по различните спортни дисциплини
Срок : месец февруари 2016
Отговорници : преподавателите по физическо възпитание

6. Участие в Областните ученически игри
Срок : месец март 2016
Отговорници : преподавателите по физическо възпитание

7. „Ден на предизвикателството” – Спортен празник
Срок : 17-ти май 2016
Отговорници : преподавателите по физическо възпитание

8. Участие в Националните ученически игри
Срок : месец юни 2016
Отговорници : Преподавателите по физическо възпитание

9. Лекоатлетически крос по случай „Ден на детето”
Срок : 1-ви юни 2016
Отговорници : Преподавателите по физическо възпитание

Споделете: