Среща със служителите на Общинска Банка – финансов център Елин Пелин

На 9 Ноември се проведе среща между служители на „Общинска Банка “ – финансов център Елин Пелин и ученици от 11 клас на СУ „Васил Левски“ в една от компютърните зали на училището. Целта на събитието бе учениците, някои от тях бъдещи клиенти на банката, да се запознаят с банковото дело и да бъдат наясно, когато в бъдеще им се наложи да използват услугите ѝ. Представители на „Общинска банка“ бяха г-жа Чорапинова – Търговски пълномощник и управител на финансов център Елин Пелин и г-н Димитров – главен експерт финансов център Елин Пелин.

„Общинска Банка“ обслужва Община Елин Пелин и ролята ѝ е от изключително значение. Освен това, тя  е единствената изцяло българска банка.

Гостите отговаряха на въпросите, които учениците с много интерес задаваха. На въпроса „С какво е полезна в живота една банка“, стана ясно, че банката играе роля във всяка една ниша на живота. Ценността на  парите се изразява в универсалността им като средство за размяна. Стойност има всеки продукт, но парите са основно средство за разплащане. Уникалното в тях е че те притежават свойства, които другите стоки не притежават. Имат малък обем и могат да се поберат в джоба ни. Притежават и всички свойства на другите продукти, като ги мултиплицират. Те са част от всяка брънка на живота.

Внимание бе обърнато и на банковите карти. Кредитните карти разполагат с някакъв лимит над който не могат да бъдат извършвани плащания. След това сумата трябва да се възстанови и то с лихви. При дебитните карти, паричния превод, който е направен предварително, може да бъде изтеглен и човек да разполага с него с по-голямо удобство и сигурност отколкото ако парите са в брой. Обемът е по-малък и вероятността да изгубим средствата си е по-малък защото има ПИН-код защита. При изтегляне от банкомат, обаче, се плаща и такса за транзакцията.

Безконтактното плащане е друг интригуващ момент. При него възможността е до 25 лв. на плащане. При по-големи суми се налага въвеждането на допълнителна информация, достъпна само и единствено на притежателя на картата. Служителите на банката споделиха, че за ученици и студенти имат специални услуги. Стипендиите, които се получават в училище, могат да се получават и чрез карта. Има и специални студентски кредити с по-малки лихви.

Срещата завърши с посещение на Общинска банка – финансов център Елин Пелин и разглеждане на офиса.

Споделете: