УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

На 30.10.2017г. г-жа Радка Арнаудова връчи Удостоверения за постигнат висок резултат на НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ през 2017г. на 26 ученици от XIa, XIб и XIв клас. 

Споделете: