Голям успех за училището ни – второ място на състезание по експериментална физика

На 9.12.2017г. ученици от 7 клас на нашето училище взеха участие в националния кръг на петата олимпиада по експериментална физика, проведена във физическия факултет на СУ“ Климент Охридски“. Олимпиадата е с международно участие – в конкуренция бяха поставени  ученици от  7 до 12 клас от България, Гърция, Сърбия, Македония, Русия и Грузия. Те решаваха индивидуално експериментална задача свързана с опитно определяне на една от фундаменталните константи във физиката – константата на Болцман, по уникален метод, предложен от Айнщайн. Освен да сглобят  постановката и да направят измервания, учениците трябваше да представят получените данни таблично и графично и да направят анализ на получените експериментални резултати. Задачата се състоеше от множество подусловия с нарастваща трудност – който до където успее да стигне.

Въпреки че са още в младша възрастова група, те се справиха отлично, като Лъчезар Дамянов зае второ място в генералното класиране, за което получи специална грамота .

Споделете: