РОДИТЕЛСКA СРЕЩА

Уважаеми родители, на 23.04.2018г. (понеделник) от 17.30 часа ще се проведе родителска среща за учениците от VII клас ОТНОСНО
ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019Г.
СЪГЛАСНО НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016Г.
Очакваме Ви!
Споделете: