СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ реализира младежки обмен , финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ реализира младежки обмен, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия, благодарение на любезното съдействие на  Фондация ”Звезден старт на таланти” като изпращаща организация от от България. Същият се проведе през периода 01 – 15 февруари 2018 г. на остров Санта Мария, Азорски острови, Португалия. Обменът даде възможност на 2 групи млади хора от различни държави в Европейския съюз, на възраст от 13 до 17 години, да се срещнат, да живеят заедно и да работят по общи проекти. По време на тази краткосрочна обучителна форма, основана на транснационално партньорство между две организации от различни държави в ЕС, възпитаниците на СУ“Васил Левски“ следваха предварително одобрена работна програма. Ръководените от директора г-жа Радка Арнаудова и зам.директора г-жа Гергана Найденова дванадесет ученици имаха изключителната възможност да работят върху усвояване на така наречените меки/гъвкави/ умения като лидерство, комуникативност, умения за работа в екип, за презентиране,за избягване и разрешаване на конфликти, за изграждане на доверие, управление на времето, вземане на решения и умения за преговори. Всеки ден учениците от СУ“Васил Левски“ работиха отговорно по планираните дейности, а в края на обмена отлично защитиха финалния си продукт. На организираната интеркултурна вечер те безупречно представиха българската култура, обичаи и кухня.
Този пръв в историята на училището младежки обмен поставя началото на бъдещи инициативи, вдъхновяващи младите хора от общността на СУ “Васил Левски“ да станат достойни граждани на Европа. 

Споделете: