НВО Дигитални компетентности 10 клас

НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА. В СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ЕЛИН ПЕЛИН ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.06.2018 Г.

Оценяването включваше решаване на тест (Модул 1) за 30 мин. и решаване на практическа задача (Модул 2)- 60 мин.

Учениците, които издържат изпита с висок процент верни отговори, ще получат сертификат за компютърните си умения.

Проверяват се компетентности, които съответстват на както на Държавните образователни изисквания по учебните предмети информационни технологии и информатика, така и на Европейската референтна рамка за дигиталната компетентност

Споделете: