Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

НА 16. 10. 2018г., ВТОРНИК, ОТ 18:00 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-ти до XII-ти КЛАС.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Споделете: