Научете А Б В с нас!

 СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

от 01.04.2019г. до 05.04.2019г.

Заповядайте  във филиала на СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин да разгледате 

материално – техническата ни база,

да посетите часовете ни,

да усетите атмосферата на нашето училище.

Заявления за записване може да подавате 

от 01.04.2019г. до 31.05.2019г.

Споделете: