Доброто е заразно, то повлича добро!

Ученическият съвет на СУ „Васил Левски“ – гр. Елин Пелин със своя принос към кампанията „Дари капачка – дари живот“. Благодарим на всички ученици и учители, сложили своите капачки на поставените за целта места. Кампанията продължава!

Защото сме хора! И сме ИСТИНСКИ!

 

Споделете: