ОбявлениеОбявление

23.05.2019 г. – Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“  и схема „Училищно мляко“ за  2019- 2020, 2020-2021 u 2021-2022 учебни години. 1 2 3