ДО ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ – ГРАФИК ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ С ИЗПИТНИТЕ РАБОТИ НА ДЗИ УЧЕБНА 2018/2019

График на работа на членовете на училищната зрелостна комисия за запознаване на желаещите зрелостници с работите им в периода 13.06. – 17.06.2019 г. вкл.

Членове на УЗК:

  1. Детелина Ангелова Николова-главен учител по история и цивилизации
  2. Теодора Цветанова Савова-старши учител по изобразително изкуство

 

Срок на работа на комисията – от 13.06.  до 17.06.2019 г.

Работно място – компютърна зала в приземен етаж/ С.Георгиева/

Приемно време- от 09.00 до 12.00 часа

График за работа на членовете на комисията:

 

През указания период – Бойка Кирова – завеждащ административна служба, приема заявления за разглеждане на работите в счетоводството.

 

  1. Съответните членове на училищната зрелостна комисия сверяват броя на точките според изпитните работи с броя на точките в протоколите – за всички изпитни работи.
  • Разглеждането на писмените работи става само след подадено заявление при завеждащ административна служба, което зрелостниците представят на комисията. Изрично се забранява всякакво разглеждане на работи без присъствието на член от комисията, всякакво изнасяне, копиране, сканиране или заснемане на работи.
Споделете: