„По следите на Българското възраждане“

На 25 юни 2019 г. учениците от 7 клас на СУ „Васил Левски“ гр.Елин Пелин, които през настоящата учебна година работиха по Проект „По следите на Българското възраждане“  по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Музеите като образователна среда“ проведоха заключително занимание на връх Шипка.

Мястото е много подходящо за провеждането на последната тема от плана за дейностите-  „Освобождение на България от османско иго“ .  Преди  това учениците, водени от преподавателите Детелина Николва и Теодора Савова посетиха Исторически музей гр. Самоков,  къщите музеи на личностите от Възраждането  в Карлово, Копривщица и Панагюрище, Националнят музей на образованието в Габрово.  Децата имаха възможност да минат по стъпките на личностите, за които пише в учебниците, да се докоснат до техни вещи, да усетят атмосферата на местата, за които са учили в часовете по история.

 

 

 

 

 

На святото за всеки българин място – Шипка те разказаха за постиженията на българите през Възраждането- икономическото замогване, оживлението на градския живот, модернизацията , развитието на куртурата и образованието , политическото пробуждане. Тези процеси довеждат до решаването на основнит въпрос за българите – Освобождението.

Въпреки неблагоприятните метеоролични условия учениците изкачиха  900- те стъпала до върха, разгледаха отвън и отвътре експонатите, снимаха се на върха на паметника . Ентусиазмът и вълнението бяха огромни.

Преподавателите,работили по проекта  изказват благодарност за идеята на Министерството на образованието за тази програма, тя дава възможност да се разчупят стереотипите в обучението не само по история, но и по други учебни предмети, младите хора да опознаят историята и местата на българската памет чрез съпрежоивяване и  да се гордеят  със своята родина. Неслучайно силно впечатление им направи един от надписите в Етнографския музей на открито „Етъра“ – “ Да се знае Народ, който не поддържа традициите си е обречен на забвение.

Споделете: