ПОКАНА ЗА СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

На 19 ноември 2019 г. от 18:30  ч. в учителската стая на СУ „Васил Левски“ ще се проведе събрание на представителите на родителите за избор на нов Обществен съвет към училището при следния дневен ред:

  • Избор на членове на Обществения съвет;
  • Определяне броя и избор на резервни членове на Обществения съвет;
  • Определяне срок на дейността на Обществения съвет.
Споделете: