27 XI – Доза истина от „Доза щастие“27 XI – Доза истина от „Доза щастие“

„ Доза щастие” – живата история на журналистката Весела Тотева, предизвика дълбоки размисли за Смисъла в учениците от VIII и XI клас, посетили прожекцията на филма във връзка с инициативата на