Microsoft Hacking STEM за София-област, 4 декември, 2019 г.

Платформата Microsoft Hacking STEM е насочена към учителите от средните училища и цели да предостави достъпни педагогически инструменти, чрез които да се обогати и модернизира практиката в извънкласните STEM обучения чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. Учебните помагала са проектно ориентирани и са мултидисциплинарни. Учителите ще бъдат обучени как да реализират 4 проекта с платката Arduino Uno. Обучението е практически насочено и всички проекти ще бъдат изработени. Ще се работи в групи от двама учители. Необходимо е учителите да носят лаптоп, който използват в ежедневната си работа с последна версия на Windows 10 и Офис пакет Microsoft Office 365 ProPlus.

Обучението ще се води от г-жа Мариета Христова

Адрес: СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин, бул. „Витоша“ №3

Форма за заявка:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hp5IcJhFh06rwpJTSPQCjYC0kFs2XelGqOYY432ni6JUN1RNT0JRWVA1ODBPWTEyTTMwUFhUMEZHR

Споделете: