Музейко гостува на учениците от начален етап на СУ „Васил Левски“

Днес Музейко гостува в класните стаи на учениците от начален етап на СУ „Васил Левски“. Събитието е част от инициативата на Детския научен център -“ Музейко и Lidl тръгват на училище“, чрез която се предоставя възможност на повече деца да достигнат до необятния свят на науката във формат, който я прави достъпна. Основният фокус е учене чрез преживяване, а съдържанието е разработено за ученици 1-4 клас, като обхваща теми, залегнали в задължителната програма. За най – малките ученици темата беше“Форми в Космоса“, където децата изработи ха макет на планетата Сатурн. Учениците от 3 и 4 клас участваха в урок на тема „Енергията в човешкото тяло“ и освен, че разгледаха различните видове енергия, изготвиха човекограма-графика за разпределението на консумацията на енергията в човешкото тяло.

Благодарим на младите и атрактивни учени за ползотворното им гостуване!

Очакваме ги отново!

Споделете: