HOUR OF CODE в СУ“Васил Левски“

От 9.12. до 13.12.2019 г. ученици от СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин се включиха в технологична работилница „Часът на програмирането“ по повод международната инициатива „Hour of Code“. По време на работилницата учениците от II до VII клас прилагаха своите знания за компютърните науки с помощта на богатия набор от визуални задачи, които предлага платформата CODE.ORG, като най-желани бяха Minecraft и Dance Party. Първокласниците  се включиха, като програмираха с помощта на Blue-bot и приложението CodeSpark Academy, а учениците от групата по интереси „Дигитален свят“ реализираха един от проектите  на Microsoft Hacking STEM – Парти светлини.

Всички участници получиха сертификати за своята активност.

Споделете: