Ден на розовата фланелка

Денят на розовата фланелка бе отбелязан в СУ „Васил Левски“, гр.Елин Пелин с много събития и тази година.
Денят започна в начален етап, където с кратко експозе учителите запознаха учениците от 1 до 4 клас за същността на Световния ден за борба с тормоза. Всеки клас бе подготвил своята розова фланелка, на която бяха написали избрано мото срещу насилието. Прекрасно изработените от 1 Б и 2 А клас табла показаха позицията на децата и тяхното отношение по темата с агресията.
На всички деца от 1 до 4 клас бяха раздадени тематични гривни и брошури от г-жа Биана Цекова – секретар към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 
Педагогическият съветник на училището- г-жа Ренета Радева, беше лектор във 2 А клас, в който децата усвоиха умения за справяне в конфликтни ситуации чрез „Кръг на избора“. 
От 5 до 12 клас надписаха своите розови фланелки с избран от тях призив срещу тормоза. Тази година ученическият съвет към училището наблегна на актуалната тема за кибертормоза и подготви правила в случай на ситуация на кибертормоз, които постави на голяма розова фланелка. 
Екипът на училищния вестник и ученическият съвет раздадоха розови балони на учениците от 5 клас, които финализираха днешния ден с флашмоб във формата на сърце.
Благодарим на всички, които активно участваха в реализирането на тези инициативи!
Благодарим и на учениците от Golden motion pictures, които ни предоставиха своя тематичен проект „Верижна реакция“, свързан с агресията!
Организатор на събитието: Ренета Радева-педагогически съветник в СУ „Васил Левски”, гр.Елин Пелин.

Споделете: