Откритието в открития урок по български език

На 11.02.20г. с  учениците от VIII в клас  се проведе иновативен урок по български език, осъществен с двама преподаватели-г-жа Цанева, учител по български език, и г-жа Зафирова-Малчева, доцент във ФМИ, катедра”Информационни технологии” на СУ ”Св. Климент Охридски”. Темата „ Нетикет в електронното общуване” провокира учениците да обсъдят собствените си езикови практики в електронна среда. Новите модели на преподаване се оказаха активиращи не само за учениците, но и за техния преподавател. Урокът съвпадна времево с Международния ден за безопасен интернет, обявен от Световната интернет общност.

Споделете: