Важна информация за родители, ученици и учители!

Уважаеми родители, ученици и учители,
във връзка с издадена заповед на г-н Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин, и динамично променящата се ситуация с разпространението на коронавируса, УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ В СУ“Васил Левски“ се преустановяват за днес – петък 13.03.2020г.

Моля да следите редовно сайта на училището и Община Елин Пелин за допълнителна информация.

„Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо“

Споделете: