Занимания по интереси 13-16 април 2020 година

Уважаеми родители и ученици, подготвихме за вас занимания по интереси в дните 13.04 – 16.04. 2020 година. За целта сме подготвили специални класни стаи/ екипи, до които ще имате достъп от понеделник 13.04.2020г.

Можете да влизате в избрани екипи, независимо от седмичното разписание.

Споделете: