22-ри Април – Международен ден на Земята

Всяка година на 22-ри април ежегодно се отбелязва Световния ден на Земята!

За пръв път Ден на Земята се отбелязва официално на 22.04.1970г. в САЩ и Канада, а през 1990 година празникът е обявен за международен. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната.

 Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

Деня на земята е нерелигиозен празник, отбелязван от над половин милиард души. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Earth day. Денят на Земята се отбелязва за първи път в България на 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев. Инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа. Празникът на Българската Земя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята. На призива за отбелязването на Деня се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда.

Изготвил статия: Анелия Петкова 10 В клас

Инициатор събитие: Катрин Георгиева 10 В клас

Участници: Ученически съвет и екип училищен вестник

Споделете: