Знанието е в Книгата!

Оптимистично начало на една необичайна, предизвикателна учебна година! Учениците от 6а клас, както и всички ученици от СУ „Васил Левски“ откликнаха на прекрасната инициатива „Купи 1 книга. Дари я на своето училище.“, организирана от Асоциация „Българска книга“. И макар че идеята беше в първия учебен ден децата вместо цветя да занесат нова книга за училищната библиотека, класните стаи се изпълниха с много книги и с много цветя! 
Надеждата за настоящето и бъдещето е в Знанието, а Знанието е в Книгата!

Споделете: