Уважаеми ученици и родители,

За да преминем успешно през пандемията от COVID-19, учебният процес  през учебната 2020-2021 ще се провежда при по- специални условия. СУ „ Васил Левски“ предлага набор от организационни  мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията и осигуряване  в училището на максимално безопасна среда. Те са свързани с правила за дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки, носенето на предпазни средства, хигиена, здравен филтър . За да се приложат мерките успешно, призоваваме всички участници в учебния процес – ученици, учители и родители за взаимно уважение и максимално отговорно поведение и ползотворна комуникация. Това ще ни позволи да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

Ето някои от основните моменти, заложени в предвидените мерки:

 • Осигуряване на дистанция
 • Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап преминават в двусменен режим;
 • Ще се използват само: ИКТ кабинети, физкултурен салон и спортна зала;
 • Използване на постоянно работно място от един ученик и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо (при малочислени паралелки и по-големи класни стаи);
 • Организация за придвижване в коридорите и по стълбите чрез информационни стрелки и табла;
 • Отварят се двата входа към бул. „Витоша“, така че да не се допуска струпване. Осигурява се пропускателен режим на всеки вход;
 • Хранене по график в столовата на начален етап;
 • Носене на предпазни средства
 • Съгласно действащите здравни правила носенето на маска или шлем е задължително в:

•            в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори,санитарни възли, медицински кабинет;

•            в училищните автобуси;

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Маските за учениците се осигуряват от  техните родители.

 • Хигиена
 • Редовно почистване и дезинфекция на подовете и повърхностите и проветряване според изискванията на здравните власти;
 • Осигуряване на  сапун във всяко санитарно помещение;
 • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището и в коридорите;
 • Здравен филтър
 • Няма да бъдат допускани в сградата на училището  лица във видимо нездравословно състояние. Призоваваме родителите да не изпращат детето си на училище при наличие на един или повече симптоми-повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др., а да потърсят личния си лекар;
 • В рамките на учебното време учителите ще наблюдават децата и при установяване на грипоподобни състояния ще се изпращат в медицинския кабинет. Незабавно ще се осъществява връзка с родителите/настойниците и ще се изисква те да вземат ученика от училище;
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо;

С пълния набор от мерки можете да се запознаете във  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Споделете: