Занимания по интереси

Стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Провежда се проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности и след обобщаване на резултатите ще бъде публикуван установен график за провеждането на заниманията.

Споделете: