Участие на наш ученик в международен майсторски клас на ЦЕРН

Ученик от СУ Васил Левски“ взе участие в международен майсторски клас на ЦЕРН.
По традиция представители на училището ни взимат участие в събитието, което позволява на ученици активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. Нашият ученик от 11 клас Стоил Божков, под ръководството на М.Симеонова – старши учител по физика и астрономия се справи блестящо в ролята на учен-физик в търсене на Хигс бозон, или т. нар. „частица Бог“. Бозонът на Хигс е смятан за най-голямото откритие в сферата на физиката на XXI век.
След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, всеки ученик сам направи измервания и оценка на данните за 50 събития, получени от експеримента CMS на големия адронен колайдер LHC в CERN, Женева. За целта те използваха специализиран софтуер. Получените резултати бяха обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, като в истинско научно взаимодействие и сътрудничество.
Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.
Лекциите, изнесени от водещи учени в областта на физиката на елементарните частици са достъпни за широката публика, която има интерес по темата.
1. Въведение в CERN- лектор: Zornitsa Zaharieva (CERN) https://www.youtube.com/watch?v=73Z5EMUTnkI
2. Физика на елементарните частици-лектор: Leandar Litov (University of Sofia (BG)) https://www.youtube.com/watch?v=JnBhmDfknEU
3. Детекторът CMS- лектор: Plamen Iaydjiev (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) https://www.youtube.com/watch?v=Jgt1a8L6HHw
Споделете: