Посещение на наши ученици в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

На 14 май 2021г. по покана на  Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и с подкрепата на Община Елин Пелин учениците от единадесетите класове в СУ „Васил Левски“ заедно с техните класни ръководители посетиха  организирания от университета Ден на отворените врати.

Учениците се запознаха  с материалната база, специалностите  и възможностите, които се предоставят за обучение. Потопиха се напълно в академичната атмосфера, разходиха се  из учебните зали и корпуси. Разгледаха  кабинетите за практически занятия и надникнаха  в лабораториите и демонстрационните стаи във висшето учебно заведение. Особен интерес предизвикаха Музеят на уникалните кристали „Илия Делев“ и спортната база на университета.

Споделете: