STEM дейности по повод Международния ден на пчелата

На 20 май 2021 г. Светът за четвърта поредна година отбелязва Международния ден на пчелата с цел информиране на обществеността за значението на пчелите и екологичните проблеми, които могат да настъпят вследствие на тяхното изчезване.
Чрез провеждането и участието на учениците от начален етап в редица STEM дейности СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин даде своя принос за защитата на пчелните популации и популяризирането на каузата за тяхното опазване. Основни цели на училището са насочването на вниманието на децата към изключителната роля, която пчелите играят в екологичното равновесие и приносът за изграждането им като отговорни, толерантни и активни хора, с чувство за съпричастност към екологичните проблеми на нашата планета. Многообразието от дейности, свързани с инициативата, изпъстри деня на всички ученици от 1. до 4. клас. Те проектираха и строяха домове и пити за пчелните семейства. Програмирайки в платформата Code.org, помагаха на пчеличките да съберат нектар и направят мед от него. Играха на малко позабравената игра от детството на техните родители „Бъззз“, изготвяха макети на пчеличка, представяха презентация по темата, състезаваха се, програмирайки своите пчели-роботи Blue-bot, кой какво знае за пчелите, а на финала, в края на учебния ден конструираха свои роботизирани лего макети, които демонстрират танца на пчелата.
Всички класове получиха сертификат за участие и разработване на STEM проекти от г-жа Мариета Христова – директор на СУ „Васил Левски“ град Елин Пелин.
Споделете: