Добрият избор и професията „Компютърен график“-алтернатива за успешна реализация

Във връзка с професионалното ориентиране на седмокласниците се поведе среща с г-н Иван Стайков, един от ръководителите на нашите партньори-фирма ГЕД, чието подразделение е печатница „Ротопринт“, в която ще се провеждат практиките на възпитаниците на училището, избрали професията на компютърния график.
Господин Стайков запозна кандидат-гимназистите с дейността на фирмата, възможностите за реализация след завършване на професионалната паралелка „Компютърен график“ в СУ „Васил Левски“. Показа интересни продукти на фирмата и отговори на въпросите на учениците, свързани с компютърната обработка, дизайна, предпечатната подготовка и печата.
На срещата присъстваха г-жа М. Христова, директор на училището, преподаватели на тази специалност- г-жа Савова, г-жа Славкова, г-жа Григорова, както и класните ръководители на седмокласниците.
Информираният избор е залог за успешно бъдеще.
Споделете: