Лятната академия-шансът за засилване на мотивацията за учене и развитие на ученическата креативност

Допълнителните две седмици за учениците от четвърти до шести клас, предвидени от МОН, ще се използват за компенсиране на образователните дефицити и повишаване на мотивацията за учене чрез дейности по интереси. Лятната академия в СУ „Васил Левски“ предлага образователни пътешествия, вплетени с изкуствата и спорта, които ще се реализират по определен график. Целта на занятията е да създаде в обучаемите представа за ученето като лесно и интересно и да развие творческия им потенциал.
Споделете: