Утре започва от днес!

Изследователското пътешествие на учениците от СУ „Васил Левски“ продължава с образователния обмен по НП „Иновации в действие“,
която се провежда в град Троян.

Нашите ученици от IV, V и VI клас, заедно с техни връстници от СУ „Васил Левски“-гр.Троян и от ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Русе, участват в инициативи, развиващи модерното екологично мислене, паметта и вярата, уменията им да програмират и създават модели на молекули. В уроци, провеждащи се извън пределите на традиционната класна стая, учениците се срещат с оживяващото теоретично знание и разширяват образователния си хоризонт. Срещите със специалисти от различни научни области разкрива пред участниците възможностите знанието да променя света.

Споделете: