Час по гражданско право в СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин

Лекцията е в рамките на образователна програма на ВСС „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокурори“ по споразумение за сътрудничество съвместно с МОН. Лектори на инициативата бяха прокурорите от Софийската окръжна прокуратура-г-жа Нина Панчева и г-жа Йова Петрова.
Магистратите запознаха десетокласниците със значими правни казуси за превенцията срещу употребата на наркотични вещества и престъпленията, извършвани от наркозависимите, както и с достъпа до правосъдието. Акцент бе поставен върху детското правосъдие.
Откритият урок завърши с раздаване на издания на Конституцията на Република България и на информационни материали. На училището бяха подарени издания с историческа тематика и художествена литература.
Доброто образование днес е сигурност за успешна гражданска позиция утре!
Споделете: