ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ПРИЕМА СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Основни дейности при записване на първи етап

Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

Споделете: