Еднократна помощ за първокласници и осмокласници

Срокът за подаване на заявление е до 15 октомври

Семействата на деца, записани в 1 и в 8 клас, имат право на еднократна помощ от 300 лева за началото на учебната година и няма да има доходен критерий, посочи служебният заместник социален министър Надя Клисурска. Тя уточни, че срокът за подаване на заявленията е не по-късно 15 октомври.

За първи път през тази година осмокласниците получават подкрепата и вече са отпуснати  средства за 6200 деца. Заявленията се подават до дирекциите социално подпомагане по настоящия адрес. Това може да стане лично на място, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез системата за сигурно електронно връчване с ПИК от НОИ или електронен подпис.

Помощта се изплаща на два транша. Първата половина след влизане в сила на заповедта за отпускането, а втората в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. Вече отпуснати средства подлежат на връщане, ако детето не постъпи в училище, когато ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Писмо от МОН

Споделете: