21 септември – Международен ден на мира

По случай Международния ден на мира- 21 септември, СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин в лицето на Стела Стоянова, ученичка от XII в клас и госпожа Анелия Георгиева взе участие в Международния форум „Голубь мира“. Форумът е международна изява, организирана от господин В.В. Калягин- президент на Съюза на гражданите и организациите за съхранение на историко-културното наследство „Международен съюз „Наследници на победата“. Основната цел на този форум е възпитаване на чувство на патриотизъм и интернационализъм у подрастващите; консолидация в единното духовно пространство против фашистката, антхуманната и милитаристката идеология, за мир в целия свят.

Международният ден на мира е провъзгласен от Генералната Асамблея на ООН през 1981 г. Всяка година на 21 септември ООН призовава всички страни в света да прекратят войната и конфликтите.

Създаването на единна съкоординирана работа в регионите на Русия и страните от Международното съобщество по историко-културното и духовно-нравствено единение и възпитанието на младежите, позволява да се развият многостранни отношения и да се разшири междукултурният диалог; да се установят връзки на Руската Федерация и страните от Международното съобщество в областта на образованието на основата на приятелски взаимоотношения, взаимно уважение и доверие между народите. Във Форума взеха участие училища от Етиопия, Сингапур, Казахстан и др.

Стела Стоянова и госпожа Анелия Георгиева се представиха с доклад на тема „Пока живём, мы помним“.

В рамките на инициативите на Международния ден на мира беше и участието на група ученици от XII в клас и госпожа Анелия Георгиева, които в Единния час на Духовността пуснаха в небето балони с бели гълъби- символ на мира и желанието на всички нас да живеем без война.

Участниците във форума изразиха своята солидарност в бобата срещу тероризма и престъпността и се обединиха в идеята за укрепване на мира на планетата.

Споделете: